منتظر ارتباط با شما هستیم

پیچ ورز | Pvgroupab.com

پل های ارتباطی با شرکت پیچ ورز 

منتظر ارتباط با شما هستیم

اطلاعات

 • تلفن: 44233261-026

  مدیریت
  مدیرعامل (بابک جدیدی)
  تهران, شهرک صنعتی هشتگرد, ایران

 • تلفن: 44233263-026

  مدیریت فنی و تولید
  مدیر تولید (محمدمقدم)
  تهران , شهرک صنعتی هشتگرد, ایران

 • تلفن: 44233262-026

  تضمین کیفیت
  تضمین کیفیت(سروه دلخواه)
  تهران , شهرک صنعتی هشتگرد, ایران

 • تلفن: 44233263-026

  سوالات عمومی
  واحد اداری
  تهران, شهرک صنعتی هشتگرد, ایران