تولید انواع

پیچ و مهره و قطعات به روش فورج سرد

M30 تا M4 از قطر

از طریق لینک روبرو ، می توانید با ما در تماس باشید

معرفی شرکت

معرفی خدمات ، محصولات ، تجهیزات و مشتریان پیچ ورز

نمایش همه

مشتریان

 طرف های قرارداد

  • شرکت ها و کارخانجات طرف قرارداد با پیچ ورز

نمایش همه

گواهی نامه ها

ISO , CSQ , ...

  • گواهی نامه و اعتبارات شرکت پیچ ورز

نمایش همه

تجهیزات پیچ ورز

دستگاه ها و ابزار 
  • تجهیزات و ابزار مورد استفاده در پیچ ورز

نمایش همه

محصولات پیچ ورز

پیچ و پرچ و ...
  • تولید محصول منطبق با خواست مشتری